Αρχείο Σεμιναρίων Χορού

Fanta Quentin Dembele

Ιούνιος 2013
African dance workshop

Rootless Root

Δεκέμβριος 2011, Νοέμβριος 2012, Ιανουάριος 2013
Fighting Monkey - Partnering Technique

Jozef Frucek

Ιούνιος 2006, Δεκέμβριος 2007, Δεκέμβριος 2012
Fighting Monkey

Χριστίνα Γουζέλη

Μάιος & Δεκέμβριος 2010, Απρίλιος & Δεκέμβριος 2011, Δεκέμβριος 2012
Τεχνική

Φώτης Νικολάου

Δεκέμβριος 2010, Δεκέμβριος 2011, Δεκέμβριος 2012
Τεχνική

Eulalia (Lali) Ayguade Farro

Νοέμβριος 2012
Τεχνική

Samuel Lefeuvre

Οκτώβριος 2012
Αυτοσχεδιασμός

Αθανασία Κανελλοπούλου

Ιούνιος 2010, Μάρτιος & Δεκέμβριος 2011, Σεπτέμβριος 2012
Τεχνική

Paul Blackman

Μάρτιος - Απρίλιος 2011, Σεπτέμβριος 2012
Τεχνική

Tono Luchky

Δεκέμβριος 2010 & Ιούνιος 2012
Τεχνική

Γεωργία Βαρδαρού

Ιούνιος 2012
Αυτοσχεδιασμός - Τεχνική

Kitt Johnson

Απρίλιος 2012
Site Specific Workshop

Λίντα Καπετανέα

Δεκέμβριος 2005, Ιούνιος 2006, Δεκέμβριος 2007, Ιανουάριος & Μάρτιος 2012
Τεχνική

Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου

Δεκέμβριος 2011
"Shake out the dust" Technique

Mestre Ponciano

Ιούνιος 2007, Μάιος 2011
Τεχνική Capoeira

Ηλίας Λαζαρίδης

Μάρτιος & Απρίλιος 2011
Τεχνική

Milan Herich

Φεβρουάριος 2011
Τεχνική

David Zambrano

Ιούνιος 2013
Φεβρουάριος 2011
Flying Low Technique

Martin Kilvady

Μάιος 2010
Αυτοσχεδιασμός

David Hernadez

Νοέμβριος 2008 & Ιανουάριος 2010
Χορογραφία

Kitt Johnson

Οκτώβριος 2004, Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2009
Αυτοσχεδιασμός - Χορογραφία

Αντώνης Φωνιαδάκης

Δεκέμβριος 2007 & June 2009
Τεχνική

Frey Faust

Ιούνιος 2006, Φεβρουάριος & Μάρτιος 2009
Τεχνική

Salva Sanchis

Φεβρουάριος 2009
Τεχνική

Ted Stoffer

Μάρτιος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, Φεβρουάριος 2009
Τεχνική - Χορογραφία

Sasha Rubicek

Δεκέμβριος 2007
Χορός & Πολεμικές Τέχνες - Release Technique

Paul Douglas

Δεκέμβριος 2007
Χορός & Πολεμικές Τέχνες - Aikido

Ivan Wolfe

Νοέμβριος 07
Τεχνική

Ori Flomin

Ιούνιος2007
Τεχνική

Mary O'Donnell Fulkerson

Μάιος 2007
Χορογραφία

Aisha Diallo

Μάιος 2007
Αφρικάνικος Χορός

Andrew Harwood

Δεκέμβριος 2006
Αυτοσχεδιασμός

Juan Kruz

Μάιος & Νοέμβριος 2006
Τεχνική

Chrysa Parkinson

Νοέμβριος 2006
Τεχνική

Akin Dance Company

Νοέμβριος 2005 - Ιανουάριος 2006
Technique Performance

Csaba Kvasz

2003
Μπαλέτο

blanc.png

© Dance Cultural Centre 2018, Studio Χορού -  Αθήνα