Επίπεδα Μαθημάτων Χορού

Αρχάριο επίπεδο 

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα όρια του σώματος κάθε μαθητή, στις δυνατότητες αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Open / Ανοιχτό (O)

Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του σώματος  μέσα από διαφορετικές κινητικές φόρμες.

Intermediate / Μεσαίο επίπεδο (I)

Κατάλληλο για ερασιτέχνες.
Απαιτεί βασικές γνώσεις χορευτικής τεχνικής.

Professional / επαγγελματικό (P)
Απευθύνεται σε επαγγελματίες χορευτές, καθώς και σε ερασιτέχνες με καλή γνώση του κλασικού και σύγχρονου χορού.

blanc.png

© Dance Cultural Centre 2018, Studio Χορού -  Αθήνα