Σύντομη Ιστορία του Capoeira

Η Capoeira Angola είναι η παραδοσιακή Capoeira , η πρώτη μορφή που παρουσιάστηκε στην Βραζιλία από τους αφρικανούς σκλάβους. Τα βασικά και αναπόσπαστα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν είναι η μουσικότητα, η ιδιόμορφη κινησιολογία, η θεατρικότητα και η σύνδεσή της με την παράδοση.
Μια roda της Capoeira Angola αποτελείται αυστηρά από ορχήστρα οκτώ οργάνων, ανάμεσά τους κρουστά (atabaque, pandeiro) και έγχορδα (berimbau) και η μουσική συνοδεία του παιχνιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού που εκτυλίσσεται αυτοσχεδιαστικά. Ο πιο έμπειρος δάσκαλος (Mestre), ο οποίος κρατάει συνήθως το μεγαλύτερο berimbau, ορίζει την έναρξη, έκβαση και παύση του παιχνιδιού, μέσα από τον έλεγχο του ρυθμού των οργάνων και την κατάλληλη επιλογή του τραγουδιού ανάλογα με την κατάσταση και το συναίσθημα που επικρατεί εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στους δύο capoeiristas. Η ενορχήστρωση και ο συντονισμός όλων των οργάνων μεταξύ τους αλλά και με τη φωνή του τραγουδιστή και της χορωδίας, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της σχολής του Mestre Ananias. Για τον ίδιο και τους μαθητές του, μια rodaCapoeira δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν δεν έχει επιτευχθεί ο τέλειος συντονισμός των οργάνων και ειδικότερα των berimbaus που απαρτίζουν την ορχήστρα.
Όσον αφορά στον κινητικό κομμάτι της Capoeira Angola, σε αυτό το είδος οι κινήσεις εκτελούνται σχεδόν πάντα σε επαφή με το έδαφος, με συνδυασμούς  επίθεσης και άμυνας, που μέσα από τον πλήρη έλεγχο το σώματος και συναισθήματος, αποσκοπεί στην επίτευξη μια πρόθεσης ενός χτυπήματος και όχι στην ολοκλήρωση αυτού.
Ο χορός των «Orixás», εμπλουτίζει το εκφραστικό μέρος του είδους αυτού της Capoeira, με αποτέλεσμα μια ιδιαιτερότητα στο κινητικό μέρος και φυσικά τον αποσυντονισμό της συγκέντρωσης του συμπαίκτη. Οι «Orixás», είναι  αφρικανικές θεότητες που παραπέμπουν στο ελληνικό δωδεκάθεο, κατέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της  φύσης και αντιπροσωπεύουν τον έρωτα, την σαγήνη, την μητρότητα, τον πόλεμο, τη δικαιοσύνη και την σοφία ανάμεσα σε άλλα. Κάθε ένας από αυτούς τους θεούς αναπαρίσταται κινητικά ανάλογα με την προσωπικότητα και ιδιότητα που κατέχει.
Τέλος, η θεατρικότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού Capoeira Angola. Ο μαθητής ανάμεσα σε άλλα, διδάσκεται τη σημαντικότητα της θεατρικότητας, του «προσωπείου», με σκοπό την επίτευξη του ψυχολογικού ελέγχου του παιχνιδιού, πέρα από του σωματικού.

blanc.png

© Dance Cultural Centre 2018, Studio Χορού -  Αθήνα